Spelenderwijs leren

Belangrijk nieuws

Vanaf 2018 gaan alle peuters van werkende ouders in Nederland vallen onder de Wet Kinderopvang.  Elke gemeente bepaalt zelf hoe zij het peuterspeelzaalwerk gaat organiseren.

De gemeente Waalre heeft besloten - vooruitlopend op de nieuwe wetgeving - per 28 augustus 2017 te stoppen met de bestaande peuterspeelzalen Pukkemuk, Pippeloentje en ’t Duikelaartje. In plaats daarvan heeft zij peuterspeelplekken ingekocht bij de 3 locaties van Kinderstad Waalre. Op de website van Kinderstad Waalre vindt u informatie over deze locaties en de manier waarop zij werken. In het blok rechts op deze pagina vindt u de brief van de gemeente naar aanleiding van dit besluit.